GREECE

 

GREECE

Violin 
Dimitri ANGELIDIS
Demetra ANGELOPOULOU
Leonidas CAVAKOS
Efi CHRISTODOULOU
Euripidis GEORGANOPOULOS
Ioannis GEORGIADIS
Angela GIANNAKI
Nikos HALIASSAS
Charikleia KANATIDOU
Leonidas KAVAKOS
Odysseas KORELIS
Ilian-Ion LIVIERATOS
Georgios MANDYLAS
Nikolaos MANDYLAS
Yannis MARGAZIOTIS
Theodoros MOUZAKITIS
Margarita NASTOULI
Emorfia PAPADIMITRIOU
Konstantina PAPPA
Antonis SOUSAMOGLOU
Dimitra TRIANTAFYLLOU
Fotini VOVONI
Viktoria ZORA

Viola 
Paris ANASTASIADIS
Alexandros KOUSTAS
Yannis STRATAKIS

Cello 
Christos GRIMPAS
Ioanna KARAGIANNI
Marina KOLOVOU
Vassilis SAITIS
Myrto TALAKOUDI
Konstantinos THEOS

Double Bass 
Angelos REPAPIS

Clarinet 
Miltiadis MOUMOULIDIS

French Horn 
Antony LAGOS

Trumpet 
Nikolaos XANTHOULIS

Trombone 
Arkhilleas LIARMAKOPOULOS
Andreas-Rolandos THEODOROU

Tuba 
Lee TSMARKLI